EN
ORD NCKU

計畫經費流用變更

計畫經費流用變更

  • 計畫經費流用變更-E化系統入口

    計畫經費流用變更-E化系統入口

    計畫經費校內流用變更-E化系統入口及操作說明                                 計畫經費流用變更E